Rasfoire documente

Regulamentul 821/12-sep-2012 de interzicere a pescuitului de vulpi şi pisici-de-mare în apele UE din zonele VIII şi IX de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2012

Regulamentul 817/12-sep-2012 de interzicere a pescuitului de merluciu în zonele VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2012

Regulamentul 818/12-sep-2012 de interzicere a pescuitului de cardină în zonele VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2012

Regulamentul 819/12-sep-2012 de interzicere a pescuitului de langustină în zonele VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2012

Regulamentul 820/12-sep-2012 de interzicere a pescuitului de brosme în apele UE şi în apele internaţionale din zonele V, VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2012

Regulamentul 822/12-sep-2012 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIII, IX şi X şi în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2012

Regulamentul 823/14-sep-2012 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte datele de expirare a aprobării substanţelor active 2,4-DB, acid benzoic, betaciflutrin, carfentrazon etil, Coniothyrium minitans tulpina CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrin, p-dimetenamidă, etofumesat, etoxisulfuron, fenamidon, flazasulfuron, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamox, iodosulfuron, iprodion, izoxaflutol, linuron, hidrazidă maleică, mecoprop, mecoprop-p, mesosulfuron, mesotrion, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxistrobină, propiconazol, propineb, propoxicarbazon, propizamidă, piraclostrobin, siltiofam, trifloxistrobin, warfarină şi zoxamidă

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2012

Regulamentul 824/14-sep-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2012

Regulamentul 825/14-sep-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 septembrie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2012

Rectificare din 15-sep-2012 la Regulamentul (UE) nr. 699/2012 al Comisiei din 30 iulie 2012 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite accesorii de ţevărie din fier sau din oţel originare din Rusia şi Turcia

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2012

Rectificare din 15-sep-2012 la Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor şi a elementelor acestora

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2012