Rasfoire documente

Decizia 2012/43/UE/25-ian-2012 de autorizare a Regatului Danemarcei să încheie acorduri cu Groenlanda şi cu Insulele Feroe pentru ca transferurile de fonduri între Danemarca şi fiecare dintre aceste teritorii să fie considerate transferuri de fonduri în interiorul Danemarcei, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2012

Decizia 2012/44/UE/25-ian-2012 privind normele aplicabile controalelor sanitar-veterinare efectuate asupra animalelor vii şi produselor de origine animală introduse în anumite departamente franceze de peste mări provenind din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2012

Decizia 2012/41/UE/23-ian-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la instituirea unui grup de lucru comun în vederea monitorizării punerii în aplicare a capitolului IIa din Protocolul nr. 10 la Acordul privind SEE referitor la simplificarea controalelor şi a formalităţilor în cazul transportului de mărfuri şi definirea regulamentului său de procedură

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2012

Regulamentul 68/26-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2012

Regulamentul 69/26-ian-2012 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada ianuarie 2012 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2012

Decizia 2012/42/UE/24-ian-2012 de numire a preşedintelui Comitetului consultativ european pentru guvernantă statistică

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2012