Rasfoire documente

Regulamentul 811/10-sep-2012 de interzicere a pescuitului de cod în apele norvegiene din zonele I şi II de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Regulamentul 812/12-sep-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 al Consiliului în ceea ce priveşte contingentele tarifare ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi produse agricole procesate originare din Maroc

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Rectificare din 13-sep-2012 la Decizia nr. 6/2011 a Comitetului mixt al SEE din 1 aprilie 2011 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Regulamentul 809/10-sep-2012 de interzicere a pescuitului de merlan în zona VIII de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Regulamentul 813/12-sep-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA)

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Regulamentul 814/12-sep-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Regulamentul 810/10-sep-2012 de interzicere a pescuitului de peşte-pescar în zonele VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Rectificare din 13-sep-2012 la Decizia nr. 156/2011 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2011 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Rectificare din 13-sep-2012 la Decizia nr. 104/2011 a Comitetului mixt al SEE din 30 septembrie 2011 de modificare a anexei XIII (Transporturile) şi a Protocolului 37 (care conţine lista prevăzută la articolul 101) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Rectificare din 13-sep-2012 la Decizia nr. 127/2011 a Comitetului mixt al SEE din 2 decembrie 2011 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Rectificare din 13-sep-2012 la Decizia nr. 162/2011 a Comitetului mixt al SEE din 19 decembrie 2011 de modificare a anexei IV (Energie) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012

Rectificare din 13-sep-2012 la Decizia nr. 112/2011 a Comitetului mixt al SEE din 21 octombrie 2011 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) şi a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2012