Rasfoire documente

Regulamentul 74/27-ian-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Regulamentul 75/30-ian-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Regulamentul 76/30-ian-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Holsteiner Katenschinken/ Holsteiner Schinken/ Holsteiner Katenrauchschinken/ Holsteiner Knochenschinken (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Regulamentul 77/30-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Regulamentul 78/30-ian-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Decizia 2012/50/PESC/27-ian-2012 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Decizia 2012/51/UE/23-mar-2011 privind ajutorul de stat C 39/07 acordat de Italia în favoarea Legler S.p.A.

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Decizia 2012/52/UE/27-ian-2012 privind închiderea conturilor unor agenţii de plăţi din Germania şi Ţările de Jos referitoare la cheltuielile finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Decizia 2012/53/UE/27-ian-2012 de prelungire a valabilităţii Deciziei 2006/502/CE de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piaţă decât brichete cu caracteristici de siguranţă pentru copii şi să interzică introducerea pe piaţă a brichetelor fantezie

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012