Rasfoire documente

Decizia 2012/484/UE/21-aug-2012 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind nivelul de protecţie adecvat asigurat de Republica Orientală a Uruguayului privind prelucrarea automată a datelor cu caracter personal

publicat in Jurnalul Oficial 227L din 2012

Regulamentul 762/24-iul-2012 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Langres (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 227L din 2012

Regulamentul 763/22-aug-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 227L din 2012

Regulamentul 764/22-aug-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 227L din 2012

Directiva 2012/22/UE/22-aug-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii carbonatului de didecil-dimetil-amoniu ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 227L din 2012

Rectificare din 23-aug-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 742/2012 al Consiliului din 16 august 2012 privind punerea în aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 227L din 2012

Rectificare din 23-aug-2012 la Decizia de punere în aplicare 2012/478/PESC a Consiliului din 16 august 2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 227L din 2012