Rasfoire documente

Decizia 2012/481/UE/16-aug-2012 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia tipărită

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2012

Regulamentul 757/20-aug-2012 de suspendare a introducerii în Uniune a exemplarelor din anumite specii ale faunei şi florei sălbatice

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2012

Notificare din 21-aug-2012 privind încetarea Acordului între Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind comerţul cu anumite produse din oţel şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1342/2007 al Consiliului privind aplicarea unor restricţii asupra importurilor de anumite produse din oţel din Federaţia Rusă

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2012

Regulamentul 753/14-aug-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Bovski sir (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2012

Regulamentul 754/14-aug-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Dusseldorfer Mostert/Dusseldorfer Senf Mostert/Dusseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Dusseldorfer Mostert (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2012

Regulamentul 755/16-aug-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce priveşte eligibilitatea costurilor specifice ale acţiunilor de protecţie a mediului în cadrul programelor operaţionale ale organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2012

Regulamentul 756/20-aug-2012 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2012

Regulamentul 758/20-aug-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2012

Regulamentul 759/20-aug-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2012