Rasfoire documente

Regulamentul 729/08-aug-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Bratislavsky rozok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2012

Decizia 2012/470/UE/07-aug-2012 de prelungire a validităţii Deciziei 2012/96/UE şi de suspendare a aplicării măsurilor adecvate menţionate în Decizia 2002/148/CE

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2012

Informatia din 10-aug-2012 privind data intrării în vigoare a Protocolului privind stabilirea posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mozambic

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2012

Decizia 2012/469/UE/24-iul-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul comitetului administrativ al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la proiectul de regulament privind sistemele de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaţie şi proiectul de regulament privind sistemele avansate de frânare de urgenţă

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2012

Regulamentul 726/06-aug-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2012

Regulamentul 727/06-aug-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2012

Regulamentul 728/07-aug-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Ser korycinski swojski (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2012

Regulamentul 730/09-aug-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2012