Rasfoire documente

Regulamentul 708/02-aug-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2012

Regulamentul 709/02-aug-2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2012

Regulamentul 710/02-aug-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2012

Directiva 2012/21/UE/02-aug-2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexelor II şi III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2012

Decizia EUPOL AFGANISTAN/1/2012/10-iul-2012 privind numirea şefului Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL Afganistan)

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2012

Decizia 2012/457/PESC/02-aug-2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2012

Rectificare din 03-aug-2012 la Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancţiunile şi măsurile la adresa angajatorilor de resortisanţi din ţări terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2012