Rasfoire documente

Rectificare din 02-aug-2012 la Decizia EU BAM Rafah/1/2012 a Comitetului politic şi de securitate din 3 iulie 2012 privind numirea şefului Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2012

Decizia 2012/453/UE/10-iul-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2012

Regulamentul 705/01-aug-2012 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2012

Regulamentul 706/01-aug-2012 de modificare pentru a 175-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2012

Regulamentul 707/01-aug-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2012

Decizia 2012/454/PESC/01-aug-2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2012

Decizia 98/10/COL/24-mar-2010 de modificare, pentru a optzeci şi una oară, a normelor de procedură şi de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea unui nou capitol privind criteriile pentru o evaluare aprofundată a ajutoarelor regionale pentru proiecte mari de investiţii

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2012

Rectificare din 02-aug-2012 la Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2012