Rasfoire documente

Regulamentul 692/24-iul-2012 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 43/2012 şi (UE) nr. 44/2012 în ceea ce priveşte protecţia speciei ''diavol de mare'' şi anumite posibilităţi de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2012

Regulamentul 698/25-iul-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2012

Regulamentul 700/30-iul-2012 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2012 din cauza depăşirii cotelor de pescuit din anii precedenţi

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2012

Regulamentul 699/30-iul-2012 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite accesorii de ţevărie din fier sau din oţel originare din Rusia şi Turcia

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2012

Regulamentul 693/25-iul-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 723/2011 [privind extinderea taxei antidumping definitive impuse prin Regulamentul (CE) nr. 91/2009 privind importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oţel originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oţel expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca provenind din Malaysia], prin acordarea unei scutiri de la aplicarea respectivelor măsuri unui producător-exportator malaysian şi de încheiere a înregistrării importurilor provenind de la acel producător-exportator

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2012

Regulamentul 694/27-iul-2012 de stabilire a posibilităţilor de pescuit pentru hamsie în Golful Biscaya pentru sezonul de pescuit 2012/2013

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2012

Regulamentul 695/24-iul-2012 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele VIIIa şi VIIIb de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2012

Regulamentul 696/25-iul-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2012

Regulamentul 697/25-iul-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2012

Regulamentul 701/30-iul-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2012

Regulamentul 702/30-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2012

Decizia 2012/449/UE/27-iul-2012 de modificare a Deciziei 2003/467/CE în ceea ce priveşte declararea Letoniei ca stat membru oficial indemn de leucoză enzootică bovină

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2012

Decizia 2012/450/UE/27-iul-2012 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce priveşte lista punctelor de control la frontieră

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2012