Rasfoire documente

Decizia 2012/445/UE/24-iul-2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele ADN în Ungaria

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2012

Decizia 2012/446/UE/24-iul-2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele dactiloscopice în Ungaria

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2012

Decizia 2012/448/UE/12-iul-2012 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia de ziar

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2012

Decizia 2012/442/UE/24-iul-2012 privind poziţia care urmează a fi adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la modificarea anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2012

Regulamentul 689/27-iul-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 415/2007 privind specificaţiile tehnice pentru sistemele de urmărire şi reperare a navelor menţionate la articolul 5 din Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de informaţii fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2012

Regulamentul 690/27-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2012

Regulamentul 691/27-iul-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2012

Decizia 2012/443/UE/23-iul-2012 adresată Spaniei privind măsurile specifice pentru consolidarea stabilităţii financiare

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2012

Decizia 2012/444/UE/24-iul-2012 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorul extern al Banka Slovenije

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2012

Decizia 2012/447/UE/24-iul-2012 de autorizare a Danemarcei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 75 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2012