Rasfoire documente

Decizia 2012/440/PESC/25-iul-2012 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru drepturile omului

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012

Decizia 2012/434/UE/24-iul-2012 privind încheierea Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi guvernul Federaţiei Ruse cu privire la menţinerea angajamentelor privind comerţul cu servicii din acordul actual de parteneriat şi cooperare UE-Rusia

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012

Decizia 2012/435/UE/24-iul-2012 privind încheierea Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă cu privire la introducerea sau creşterea taxelor la export pentru materii prime

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012

Regulamentul 685/24-iul-2012 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare albastru în apele UE şi în apele internaţionale din zonele Vb, VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012

Regulamentul 687/26-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012

Regulamentul 688/26-iul-2012 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada iulie 2012 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012

Decizia EUCAP SAHEL/NIGER/1/2012/17-iul-2012 privind numirea şefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP SAHEL Niger) (2012/436/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012

Decizia EU BAM RAFAH/2/2012/24-iul-2012 de prelungire a mandatului şefului Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) ad interim (2012/437/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012

Decizia 2012/438/UE/24-iul-2012 de numire a unui membru finlandez în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012

Decizia 2012/439/UE/24-iul-2012 de numire a unui membru lituanian în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012

Decizia 2012/441/CE/09-oct-2009 privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012

Rectificare din 27-iul-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 648/2012 al Comisiei din 25 iulie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012

Protocol din 18-iun-2012 de modificare a Acordului euromediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012

Regulamentul 686/26-iul-2012 de alocare către statele membre, în sensul procedurii de reînnoire, a evaluării substanţelor active

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012