Rasfoire documente

Recomandarea 2012/417/UE/17-iul-2012 privind accesul la informaţiile ştiinţifice şi conservarea acestora

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2012

Regulamentul 666/20-iul-2012 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2092/2004, (CE) nr. 793/2006, (CE) nr. 1914/2006, (CE) nr. 1120/2009, (CE) nr. 1121/2009, (CE) nr. 1122/2009, (UE) nr. 817/2010 şi (UE) nr. 1255/2010 în ceea ce priveşte obligaţiile de notificare în cadrul organizării comune a pieţelor agricole şi în cadrul schemelor de sprijin direct pentru agricultori

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2012

Regulamentul 665/20-iul-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 454/2011 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul ''aplicaţii telematice pentru serviciile de călători'' al sistemului feroviar transeuropean

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2012

Regulamentul 667/20-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2012

Regulamentul 668/20-iul-2012 privind eliberarea licenţelor de import şi atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii iulie 2012 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2012

Regulamentul 669/20-iul-2012 de fixare a coeficienţilor de alocare pentru eliberarea licenţelor de import pentru care s-au depus cereri în perioada 1-7 iulie 2012 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare şi de suspendare a depunerii de cereri pentru astfel de licenţe

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2012

Decizia 2012/414/UE/17-iul-2012 de modificare a anexelor I-IV la Decizia 2006/168/CE în ceea ce priveşte anumite cerinţe de certificare sanitar-veterinară pentru importurile în Uniune de embrioni de animale din specia bovină

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2012

Decizia 2012/415/UE/18-iul-2012 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/630/UE în ceea ce priveşte cerinţele în materie de sănătate animală legate de boala limbii albastre şi virusurile Simbu

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2012

Decizia 2012/416/UE/19-iul-2012 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Belgia

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2012