Rasfoire documente

Decizia 2012/413/UE/19-iul-2012 privind stabilirea listelor anuale de priorităţi pentru elaborarea codurilor de reţea şi a orientărilor pentru 2013

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2012

Regulamentul 660/19-iul-2012 privind anumite măsuri de sprijinire a pieţei în sectorul cărnii de pasăre din Italia

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2012

Regulamentul 661/19-iul-2012 de rectificare a versiunii slovene a Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei privind caracteristicile uleiurilor de măsline şi ale uleiurilor din resturi de măsline, precum şi metodele de analiză a acestora

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2012

Regulamentul 662/19-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2012

Regulamentul 663/19-iul-2012 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2012

Regulamentul 664/19-iul-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte preţurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2012

Decizia 2012/408/UE/04-iul-2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (EGF/2012/000 TA 2012 - asistenţă tehnică la iniţiativa Comisiei)

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2012

Decizia 2012/409/UE/10-iul-2012 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/344/UE privind acordarea de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2012

Decizia 2012/410/UE/16-iul-2012 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului General al Organizaţiei Mondiale a Comerţului referitoare la cererea Republicii Filipine de a deroga de la normele OMC pentru a se prelungi perioada de aplicare a tratamentului special în cazul orezului

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2012

Decizia 2012/411/UE/17-iul-2012 de modificare a Deciziei 2010/472/UE în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală în legătură cu virusurile Simbu şi cu boala hemoragică epizootică

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2012

Decizia 2012/412/UE/19-iul-2012 de modificare a listei ''unităţilor de bază ale administraţiei publice locale'' din anexa la Directiva 94/80/CE a Consiliului de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales la alegerile locale pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2012