Rasfoire documente

Regulamentul 653/17-iul-2012 de deschidere a unei reexaminări în ceea ce priveşte un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 192/2007 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de polietilen teraftalat originar, printre altele, din Taiwan, de abrogare a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această ţară şi de impunere a obligativităţii de înregistrare a acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2012

Decizia 2012/403/UE/10-iul-2012 de numire a şase membri bulgari şi a şase supleanţi bulgari în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2012

Decizia 2012/402/UE/10-iul-2012 de numire a unui membru în cadrul Curţii de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2012

Decizia 2012/399/UE/10-iul-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE privind o modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2012

Decizia 2012/400/UE/10-iul-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2012

Decizia 2012/401/UE/10-iul-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2012

Regulamentul 654/17-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2012

Regulamentul 655/17-iul-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2012

Decizia 2012/404/UE/16-iul-2012 de prelungire a perioadei de aplicare a măsurilor corespunzătoare stabilite în Decizia 2011/465/UE cu privire la Republica Guineea şi de modificare a deciziei respective

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2012