Rasfoire documente

Decizia 2012/389/PESC/16-iul-2012 privind misiunea Uniunii Europene de consolidare a capacităţilor în Somalia (EUCAP Somalia) (2012/389/PESC )

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Regulamentul 643/16-iul-2012 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatele (1) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Regulamentul 646/16-iul-2012 de stabilire a normelor detaliate privind amenzile şi daunele cominatorii potrivit Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Decizia 2012/387/UE/16-iul-2012 de prelungire a perioadei de aplicare a măsurilor corespunzătoare prevăzute în Decizia 2011/492/UE de încheiere a consultărilor cu Republica Guineea-Bissau în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE şi de modificare a respectivei decizii

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Regulamentul 641/16-iul-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entităţi sau organisme, având în vedere situaţia din Somalia

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Regulamentul 642/16-iul-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Regulamentul 644/16-iul-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 206/2010 de stabilire a unor liste de ţări terţe, teritorii sau părţi ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale şi carne proaspătă, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară în ceea ce priveşte Rusia

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Regulamentul 645/16-iul-2012 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 şi de la Regulamentul (UE) nr. 65/2011 în ceea ce priveşte reducerea cuantumului ajutoarelor în cazul depunerii cu întârziere a cererilor unice referitoare la Portugalia continentală şi la Madeira pentru anul 2012

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Regulamentul 647/16-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Decizia 2012/388/PESC/16-iul-2012 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Decizia 2012/390/PESC/16-iul-2012 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pe lângă Uniunea Africană

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Decizia 2012/391/PESC/16-iul-2012 de modificare a Deciziei 2010/279/PESC privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Decizia 2012/393/PESC/16-iul-2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Decizia 2012/394/UE/21-dec-2011 privind compatibilitatea cu legislaţia UE a măsurilor care urmează să fie luate de Italia în temeiul articolului 14 din Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Decizia 2012/395/UE/16-iul-2012 privind recunoaşterea schemei ''Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet'' pentru demonstrarea conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi al Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Decizia 1/17-feb-2012 privind recunoaşterea schemei ''Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet'' pentru demonstrarea conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi al Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012

Decizia 2012/392/PESC/16-iul-2012 privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger)

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2012