Rasfoire documente

Informare din 14-iul-2012 privind data intrării în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană şi Australia privind prelucrarea şi transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal şi de protecţie a frontierelor din Australia

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012

Decizia 2012/380/UE/22-sep-2011 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană şi Australia privind prelucrarea şi transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal şi de protecţie a frontierelor din Australia

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012

Decizia 2012/381/UE/13-dec-2011 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Australia privind prelucrarea şi transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal şi de protecţie a frontierelor din Australia

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012

Acord din 29-sep-2011 între Uniunea Europeană şi Australia privind prelucrarea şi transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal şi de protecţie a frontierelor din Australia (TRADUCERE)

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012

Act Final din 29-sep-2011 la Acordul între Uniunea Europeană şi Australia privind prelucrarea şi transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal şi de protecţie a frontierelor din Australia

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012

Regulamentul 635/27-iun-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Vadehavsstude (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012

Regulamentul 636/13-iul-2012 de prelungire cu şase luni a aplicării Regulamentului (UE) nr. 161/2012 privind măsurile de urgenţă pentru protejarea stocurilor de eglefin în apele situate la vest de Scoţia

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012

Regulamentul 637/13-iul-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţelor active sulfat de fier, insectifug după miros de origine animală sau vegetală/ulei brut de tal şi insectifug după miros de origine animală sau vegetală/smoală ulei de tal

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012

Regulamentul 638/13-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012

Regulamentul 639/13-iul-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 iulie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012

Decizia EU BAM RAFAH/1/2012/03-iul-2012 privind numirea şefului Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (2012/382/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012

Decizia EUPOL COPPS/1/2012/03-iul-2012 privind numirea şefului Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) (2012/383/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012

Decizia 2012/384/UE/12-iul-2012 de modificare a Deciziei 2009/11/CE privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Spania

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012

Decizia 2012/385/UE/12-iul-2012 de modificare a Deciziei 2009/12/CE privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Danemarca

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012

Decizia BCE/2012/12/03-iul-2012 de modificare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului (2012/386/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012