Rasfoire documente

Decizia 2012/372/PESC/10-iul-2012 de modificare şi de prelungire a Deciziei 2010/330/PESC privind misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX-IRAK

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2012

Regulamentul 617/10-iul-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 174/2005 de impunere a anumitor restricţii privind acordarea asistenţei pentru activităţi cu caracter militar în Cote d'Ivoire

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2012

Regulamentul 618/10-iul-2012 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2012

Regulamentul 619/10-iul-2012 de modificare pentru a 173-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu reţeaua Al- Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2012

Regulamentul 619/10-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2012

Decizia 2012/368/UE, Euratom/29-iun-2012 de modificare a Deciziei 2009/496/CE, Euratom privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2012

Decizia 2012/369/UE/22-iun-2012 de abrogare a Deciziei 2010/285/UE privind existenţa unui deficit excesiv în Germania

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2012

Decizia 2012/370/UE/22-iun-2012 de abrogare a Deciziei 2010/422/UE privind existenţa unui deficit excesiv în Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2012

Decizia 2012/371/PESC/10-iul-2012 de modificare a Deciziei 2010/656/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Cote d'Ivoire

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2012