Rasfoire documente

Regulamentul 611/09-iul-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2012

Regulamentul 612/09-iul-2012 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2012

Regulamentul 614/09-iul-2012 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul specialităţilor tradiţionale garantate [Falukorv (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2012

Regulamentul 613/09-iul-2012 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2012

Regulamentul 615/09-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2012

Regulamentul 616/09-iul-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2012

Regulamentul 610/09-iul-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 124/2009 al Comisiei din 10 februarie 2009 de stabilire a limitelor maxime pentru prezenţa coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanţe în furajele nevizate

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2012

Decizia 2012/366/UE/13-iun-2012 referitoare la mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2012

Decizia BCE/2012/10/19-iun-2012 de modificare a Deciziei BCE/2007/5 de stabilire a normelor privind achiziţiile

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2012

Rectificare din 10-iul-2012 la Decizia de punere în aplicare 2011/344/UE a Consiliului din 30 mai 2011 privind acordarea de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2012