Rasfoire documente

Regulamentul 596/05-iul-2012 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 467/2010 al Consiliului la importurile de siliciu originar din Republica Populară Chineză prin importuri de siliciu expediat din Taiwan, indiferent dacă a fost sau nu declarat ca fiind originar din Taiwan, şi de supunere a acestor importuri la înregistrare

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2012

Regulamentul 598/05-iul-2012 de modificare pentru a 172-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2012

Regulamentul 592/04-iul-2012 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinuturile maxime de reziduuri pentru bifenazat, captau, ciprodinil, fluopicolid, hexitiazox, isoprotiolan, metaldehidă, oxadixil şi fosmet din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2012

Regulamentul 593/05-iul-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2012

Regulamentul 594/05-iul-2012 de modificare a Regulamentului (CE) 1881/2006 în ceea ce priveşte nivelurile maxime ale contaminanţilor ochratoxină A, PCB care nu sunt de tipul dioxinei şi melamină din produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2012

Regulamentul 595/05-iul-2012 de autorizare a substanţei active fenpyrazamină, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2012

Regulamentul 597/05-iul-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţelor active sulfat de amoniu şi aluminiu, reziduuri de la distilarea grăsimilor, repelenţi prin miros de origine animală sau vegetală/ulei de peşte şi uree

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2012

Regulamentul 599/05-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2012

Decizia ATALANTA/2/2012/03-iul-2012 privind numirea unui comandant al forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2012

Decizia 2012/362/UE/04-iul-2012 privind o contribuţie financiară din partea Uniunii către anumite state membre pentru a sprijini studiile voluntare privind supravegherea pierderilor de roiuri de albine

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2012

Decizia 2012/363/UE/04-iul-2012 de autorizare a statelor membre să prelungească autorizaţiile provizorii acordate pentru noile substanţe active bixafen, Candida oleophila tulpina O, fluopiram, halosulfuron, iodură de potasiu, tiocianat de potasiu şi spirotetramat

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2012