Rasfoire documente

Decizia 2012/352/UE/07-iun-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului de miniştri ACP-UE referitoare la statutul Republicii Sudanul de Sud în ceea ce priveşte Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibilor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2012

Regulamentul 585/26-iun-2012 de instituire a unei taxe antidumping la importurile anumitor tuburi şi ţevi obţinute fără sudură, din fier sau din oţel, originare din Rusia şi Ucraina, în urma unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, şi de încheiere a procedurii de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor privind importurile anumitor tuburi şi ţevi obţinute fără sudură, din fier sau din oţel, originare din Croaţia

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2012

Decizia 1/15-iun-2012 privind revizuirea modalităţilor şi condiţiilor de finanţare a investiţiilor (capitolul 1 din anexa II la Acordul de parteneriat ACP-UE)

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2012

Informatia din 04-iul-2012 privind data intrării în vigoare a Acordului dintre Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană privind utilizarea şi transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2012

Decizia 2012/353/UE/22-iun-2012 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Moldova de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2012

Regulamentul 586/03-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2012

Decizia 2012/354/UE/13-iun-2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana -Încălţăminte, transmisă de Spania)

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2012

Decizia 2012/355/UE/02-iul-2012 de actualizare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană şi Sfântul Scaun – Statul Cetăţii Vaticanului

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2012