Rasfoire documente

Decizia 2012/341/UE/25-iun-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2012

Regulamentul 558/26-iun-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 102/2012 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri din oţel originare, printre altele, din Republica Populară Chineză, extinsă la importurile de cabluri din oţel expediate, printre altele, din Republica Coreea, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Republica Coreea

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2012

Regulamentul 559/26-iun-2012 privind încheierea reexaminării intermediare parţiale a măsurilor compensatorii aplicabile importurilor de anumite tipuri de polietilen tereftalat (PET) originare, printre altele, din India

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2012

Regulamentul 560/26-iun-2012 privind încheierea reexaminării intermediare parţiale a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de polietilen tereftalat (PET) originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2012

Regulamentul 561/27-iun-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 284/2012 de impunere a unor condiţii speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale şi alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2012

Regulamentul 562/27-iun-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 234/2011 al Comisiei în ceea ce priveşte datele specifice necesare pentru evaluarea riscurilor prezentate de enzimele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2012

Regulamentul 563/27-iun-2012 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista cu laboratoarele de referinţă ale UE

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2012

Regulamentul 564/27-iun-2012 de stabilire, pentru anul 2012, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de ajutoare directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2012

Regulamentul 565/27-iun-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2012

Decizia 2012/342/UE/22-iun-2012 de numire a unui supleant german în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2012

Decizia 2012/343/UE/27-iun-2012 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de anumite produse pe bază de concentrate de proteine din soia originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2012

Rectificare din 28-iun-2012 la Regulamentul (UE) nr. 377/2012 al Consiliului din 3 mai 2012 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme care ameninţă pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2012