Rasfoire documente

Regulamentul 555/22-iun-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanţei de plăţi, ale comerţului internaţional cu servicii şi ale investiţiilor străine directe, în ceea ce priveşte actualizarea cerinţelor referitoare la date şi a definiţiilor

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2012

Regulamentul 553/19-iun-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2012

Regulamentul 554/19-iun-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2012

Decizia 2012/340/UE/25-iun-2012 privind organizarea unui experiment temporar în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte inspecţia în câmp sub supraveghere oficială, pentru seminţele de bază şi seminţele selecţionate din generaţiile anterioare seminţelor de bază

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2012

Decizia 2012/338/UE/23-apr-2012 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Statul Israel, pe de altă parte, de modificare a anexelor la Protocoalele 1 şi 2 la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Statul Israel, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2012

Regulamentul 551/21-iun-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 7/2010 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi industriale

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2012

Regulamentul 552/21-iun-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole, pescăreşti şi industriale

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2012

Regulamentul 556/26-iun-2012 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri de spinosad din sau de pe zmeură

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2012

Regulamentul 557/26-iun-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2012

Decizia 2012/339/UE/13-iul-2011 privind ajutorul de stat SA.26117 - C 2/10 (ex NN 62/09) acordat de Grecia în favoarea Aluminium of Greece SA

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2012