Rasfoire documente

Decizia 2012/299/UE/07-iun-2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele ADN în Estonia

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2012

Regulamentul 491/07-iun-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2012

Decizia 2012/300/UE/07-iun-2012 de numire a unui membru austriac în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2012

Decizia 2012/297/UE/07-iun-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2012

Decizia 2012/298/UE/07-iun-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2012

Regulamentul 492/07-iun-2012 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Berenjena de Almagro (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2012

Regulamentul 494/11-iun-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 593/2007 privind onorariile şi taxele percepute de Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2012

Regulamentul 495/11-iun-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2012

Regulamentul 496/11-iun-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2012

Regulamentul 493/11-iun-2012 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficienţă a reciclării în procesele de reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2012