Rasfoire documente

Decizia 2012/294/UE/25-mai-2012 privind o contribuţie financiară din partea Uniunii la programele de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului ale statelor membre pentru anul 2012

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2012

Regulamentul 489/08-iun-2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de anumite substanţe de alt tip în produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2012

Regulamentul 486/30-mar-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 în ceea ce priveşte formatul şi conţinutul prospectului, al prospectului de bază, al rezumatului şi al condiţiilor finale şi în ceea ce priveşte cerinţele de publicitate

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2012

Regulamentul 487/07-iun-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Tomate La Canada (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2012

Regulamentul 488/08-iun-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 658/2007 privind penalităţile financiare pentru încălcarea anumitor obligaţii în legătură cu autorizaţiile de comercializare acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2012

Regulamentul 490/08-iun-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2012

Decizia 2012/293/UE/08-feb-2012 privind ajutorul de stat SA.28809 (C 29/10) (ex NN 42/10 şi ex CP 194/09) pus în aplicare de Suedia în favoarea Hammar Nordic Plugg AB

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2012