Rasfoire documente

Regulamentul 468/01-iun-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 28/2012 de stabilire a cerinţelor de certificare pentru importul şi tranzitul anumitor produse compuse pe teritoriul Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2012

Regulamentul 469/01-iun-2012 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 69/2012 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada ianuarie 2012 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2012

Regulamentul 470/04-iun-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea polidextrozei (E 1200) în bere

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2012

Regulamentul 471/04-iun-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea lizozimului (E 1105) în bere

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2012

Regulamentul 472/04-iun-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea esterilor glicerici din răşini lemnoase (E 445) pentru imprimarea pe produsele de cofetărie drajeificate

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2012

Regulamentul 473/04-iun-2012 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru spinetoram (XDE-175) din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2012

Regulamentul 474/04-iun-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2012

Decizia 2012/288/UE/01-iun-2012 de autorizare a introducerii pe piaţă a gama-ciclodextrinei ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2012

Decizia 2012/289/UE/04-iun-2012 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză, limitată la un producător-exportator chinez, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2012

Decizia 2012/290/UE/04-mai-2012 privind recunoaşterea reciprocă a Programului Statelor Unite de parteneriat vămi-comerţ împotriva terorismului şi a Programului Uniunii Europene privind operatorii economici autorizaţi

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2012

Rectificare din 05-iun-2012 la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1080/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2012