Rasfoire documente

Regulamentul 466/01-iun-2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa clorsulon

publicat in Jurnalul Oficial 143L din 2012

Notificare din 02-iun-2012 privind intrarea în vigoare, între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană, a Înţelegerii între Uniunea Europeană şi Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană privind participarea acestor state la lucrările comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea competenţelor sale de executare în vederea punerii în aplicare, asigurării respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 143L din 2012

Regulamentul 467/01-iun-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 143L din 2012

Decizia 2012/287/UE/11-ian-2012 privind ajutorul de stat C 21/10 (ex E 1/10) - Finlanda ca urmare a neacceptării măsurilor corespunzătoare privind schema de asigurări în sectorul pescuitului după adoptarea de către Comisie a orientărilor revizuite pentru examinarea ajutoarelor de stat pentru pescuit şi acvacultură

publicat in Jurnalul Oficial 143L din 2012

Rectificare din 02-iun-2012 la Decizia 2011/732/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind semnarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Capului Verde privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 143L din 2012