Rasfoire documente

Regulamentul 455/22-mai-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2012

Decizia 92/12/COL/13-mar-2012 de modificare a listei prevăzute în capitolul I partea 1.2 punctul 39 din anexa I la Acordul privind Spaţiul Economic European, care enumera punctele de control la frontieră din Islanda şi Norvegia autorizate să efectueze controale sanitar-veterinare ale animalelor vii şi ale produselor de origine animală din ţări terţe şi de abrogare a Deciziei nr. 367/11/COL a Autorităţii AELS de Supraveghere

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2012

Regulamentul 457/30-mai-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2012

Decizia 2012/283/UE/24-apr-2012 privind încheierea de către Uniunea Europeană a statutului şi a regulamentului de procedură modificate ale Grupului internaţional de studii în domeniul cauciucului

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2012

Regulamentul 454/15-mai-2012 de interzicere a pescuitului de merluciu în zonele VI şi VII, în apele UE şi apele internaţionale din zona Vb şi în apele internaţionale din zonele XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2012

Regulamentul 456/30-mai-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1266/2007 al Comisiei referitor la normele de punere în aplicare a Directivei 2000/75/CE a Consiliului în ceea ce priveşte combaterea, monitorizarea, supravegherea febrei catarale ovine, precum şi restricţiile privind deplasările unor animale din specii receptive la aceasta

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2012