Rasfoire documente

Regulamentul 440/24-mai-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 439/2011 privind acordarea unei derogări de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce priveşte definiţia conceptului de ''produse originare'' folosit în cadrul sistemului de preferinţe tarifare generalizate, pentru a ţine seama de situaţia specială din Capul Verde în ceea ce priveşte exporturile anumitor produse pescăreşti către Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2012

Regulamentul 441/24-mai-2012 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea limitelor maxime de reziduuri pentru bifenazat, bifentrin, boscalid, cadusafos, clorantraniliprol, clorotalonil, clotianidin, ciproconazol, deltametrin, dicamba, difenoconazol, dinocap, etoxazol, fenpiroximat, flubendiamidă, fludioxonil, glifosat, metalaxil-M, meptildinocap, novaluron, tiametoxam şi triazofos în sau pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2012

Regulamentul 442/24-mai-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2012

Regulamentul 443/24-mai-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2012

Regulamentul 444/24-mai-2012 privind taxa vamală minimă pentru zahăr care trebuie stabilită pentru cea de a şasea invitaţie parţială de participare la licitaţie prevăzute în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2012