Rasfoire documente

Regulamentul 413/15-mai-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 496/2011 în ceea ce priveşte conţinutul minim de benzoat de sodiu ca aditiv furajer destinat purceilor înţărcaţi

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2012

Decizia 1/10-mai-2012 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul aerian (2012/260/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2012

Regulamentul 412/15-mai-2012 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2012

Regulamentul 414/15-mai-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 554/2008 în ceea ce priveşte conţinutul minim al preparatului enzimatic 6-fitază şi doza minimă recomandată a acestui preparat ca aditiv în hrana curcanilor pentru îngrăşat

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2012

Regulamentul 415/15-mai-2012 de modificare pentru a 171-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2012

Regulamentul 416/15-mai-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2012

Regulamentul 417/15-mai-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 mai 2012

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2012