Rasfoire documente

Regulamentul 399/07-mai-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2012

Regulamentul 400/07-mai-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2012

Regulamentul 401/07-mai-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2012

Directiva 2012/16/UE/10-mai-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii acidului clorhidric ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2012

Regulamentul 404/10-mai-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2012

Regulamentul 398/07-mai-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 492/2010 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de ciclamat de sodiu originar, printre altele, din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2012

Regulamentul 402/10-mai-2012 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de radiatoare din aluminiu originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2012

Regulamentul 403/10-mai-2012 de modificare pentru a 170-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2012

Decizia 2012/250/UE/08-mai-2012 de modificare a Deciziei 2008/855/CE în ceea ce priveşte măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în Germania

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2012

Decizia 35/10/COL/03-feb-2010 de modificare pentru a optzecea oară a normelor procedurale şi de fond în domeniul ajutoarelor de stat, prin introducerea unui nou capitol referitor la aplicarea normelor privind ajutoarele de stat serviciilor publice de radiodifuziune

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2012

Rectificare din 11-mai-2012 la Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 al Comisiei din 1 martie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2012