Rasfoire documente

Regulamentul 394/08-mai-2012 de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr şi izoglucoză peste cotă până la sfârşitul anului de comercializare 2012/2013

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2012

Decizia 2012/248/UE/07-mai-2012 de modificare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE şi 2009/494/CE în ceea ce priveşte gripa aviară

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2012

Regulamentul 395/08-mai-2012 de deschidere a unui contingent tarifar pentru anumite cantităţi de zahăr industrial pentru anul de comercializare 2012/2013

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2012

Regulamentul 393/07-mai-2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce priveşte rubrica corespunzătoare Thailandei din listele conţinând ţări terţe sau părţi ale acestora din care pot fi importate în Uniune şi pot tranzita Uniunea păsările de curte şi produsele de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2012

Regulamentul 396/08-mai-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2012

Regulamentul 397/08-mai-2012 de stabilire a coeficientului de atribuire, de respingere a cererilor ulterioare şi de încheiere a perioadei de depunere a cererilor pentru cantităţile suplimentare disponibile de zahăr peste cotă pentru comercializare pe piaţa Uniunii Europene cu taxă pe excedent redusă în anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2012

Directiva 2012/14/UE/08-mai-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii metilnonilcetonei ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2012

Directiva 2012/15/UE/08-mai-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii extractului de margosa ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2012

Decizia 2012/249/UE/07-mai-2012 privind stabilirea perioadelor de pornire şi de oprire în sensul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2012

Regulamentul 392/01-mar-2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2012