Rasfoire documente

Regulamentul 389/02-mai-2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2012

Regulamentul 390/07-mai-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate şi a condiţiilor de carantină

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2012

Decizia 2012/245/UE/26-apr-2012 privind revizuirea statutului Comitetului economic şi financiar

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2012

Decizia 2012/243/UE/08-mar-2012 privind încheierea Memorandumului de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale de instituire a unui cadru de cooperare consolidată, şi de stabilire a demersurilor procedurale conexe

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2012

Regulamentul 391/07-mai-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2012

Decizia 2012/244/UE/25-apr-2012 de numire a judecătorilor şi avocaţilor generali la Curtea de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2012

Decizia 2012/246/UE/02-mai-2012 de modificare a Deciziei 2011/207/UE de instituire a unui program specific de control şi inspecţie privind refacerea stocurilor de ton roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2012

Decizia 2012/247/UE/07-mai-2012 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de anumite tuburi şi ţevi fără sudură, din fier sau oţel, cu excepţia tuburilor şi ţevilor fără sudură din oţel inoxidabil, originare din Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2012

Rectificare din 08-mai-2012 la Decizia de punere în aplicare 2012/234/UE a Comisiei din 27 aprilie 2012 privind închiderea conturilor agenţiilor de plăţi din statele membre referitoare la cheltuielile finanţate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2011

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2012

Rectificare din 08-mai-2012 la Regulamentul (UE) nr. 351/2012 al Comisiei din 23 aprilie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de omologare de tip pentru instalarea pe autovehicule a sistemelor de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaţie

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2012