Rasfoire documente

Decizia 2012/237/PESC/03-mai-2012 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme care ameninţă pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2012

Regulamentul 377/03-mai-2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2012

Regulamentul 379/03-mai-2012 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2012

Regulamentul 378/03-mai-2012 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2012

Regulamentul 380/03-mai-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în privinţa condiţiilor de utilizare şi a nivelurilor de utilizare a aditivilor alimentari care conţin aluminiu

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2012

Regulamentul 381/03-mai-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2012

Regulamentul 382/03-mai-2012 privind taxa vamală minimă pentru zahăr care trebuie stabilită pentru cea de a cincea invitaţie parţială de participare la licitaţie prevăzute în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2012

Decizia 2012/238/UE/26-apr-2012 privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2012

Decizia 2012/239/UE/02-mai-2012 de numire a trei membri spanioli şi a doi supleanţi spanioli în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2012

Decizia 2012/240/UE/27-apr-2012 privind închiderea conturilor agenţiilor de plăţi din statele membre referitoare la cheltuielile finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2011

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2012