Rasfoire documente

Decizia 2012/228/UE/24-apr-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2012

Regulamentul 367/27-apr-2012 de stabilire a măsurilor necesare în ceea ce priveşte plasarea pe piaţa Uniunii, în anul de comercializare 2011/2012, a unor cantităţi suplimentare de zahăr şi izoglucoză peste cotă cu taxă pe excedent redusă

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2012

Informare din 28-apr-2012 privind intrarea în vigoare a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Regatul Haşemit al Iordaniei

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2012

Decizia 2012/227/UE/24-apr-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2012

Decizia 2012/229/UE/24-apr-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2012

Regulamentul 366/27-apr-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a taxelor suplimentare pentru castraveţi şi cireşe, cu excepţia vişinelor

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2012

Regulamentul 368/27-apr-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 44/2012 al Consiliului de stabilire, pentru 2012, a posibilităţilor de pescuit disponibile în apele UE şi, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaţionale

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2012

Regulamentul 369/27-apr-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţelor active faină de sânge, carbură de calciu, carbonat de calciu, calcar, piper şi nisip de cuarţ

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2012

Regulamentul 370/27-apr-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2012

Regulamentul 371/27-apr-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2012

Decizia 2012/230/UE/18-apr-2012 de prelungire a perioadei menţionate la articolul 114 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în ceea ce priveşte dispoziţiile de drept intern referitoare la conţinutul maxim admisibil de cadmiu din îngrăşăminte notificate de Regatul Suediei în conformitate cu articolul 114 alineatul (5) din TFUE

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2012