Rasfoire documente

Directiva 2012/12/UE/19-apr-2012 de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe şi anumite produse similare destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2012

Regulamentul 363/23-feb-2012 privind normele de procedură pentru recunoaşterea şi retragerea recunoaşterii organizaţiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2012

Regulamentul 364/26-apr-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2012

Regulamentul 365/26-apr-2012 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada aprilie 2012 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2012

Decizia 2012/224/UE/29-mar-2012 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/344/UE privind acordarea de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2012

Decizia 2012/225/PESC/26-apr-2012 de modificare a Deciziei 2010/232/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2012

Decizia 2012/226/UE/23-apr-2012 privind al doilea set de obiective de siguranţă comune în ceea ce priveşte sistemul feroviar

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2012