Rasfoire documente

Decizia 2012/219/UE/24-apr-2012 recunoscând Serbia ca fiind indemnă de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman şi Kotthoff) Davis et al

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2012

Regulamentul 360/25-apr-2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2012

Decizia 2/2012/19-ian-2012 privind invitarea Turciei să adere la Convenţia din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2012

Decizia 2012/214/UE/24-apr-2012 de numire a unui supleant german în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2012

Decizia 1/2012/19-ian-2012 privind invitarea Croaţiei să adere la Convenţia din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2012

Decizia 1/2012/19-ian-2012 privind invitarea Croaţiei să adere la Convenţia din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2012

Decizia 2012/217/UE/24-apr-2012 de numire a şapte membri francezi şi a unsprezece supleanţi francezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2012

Decizia 2012/215/UE/24-apr-2012 de numire a unui membru luxemburghez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2012

Regulamentul 359/25-apr-2012 de autorizare a substanţei active metam, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2012

Regulamentul 361/25-apr-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2012

Regulamentul 362/25-apr-2012 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licenţelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menţionat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2012

Decizia 2012/216/UE/24-apr-2012 de numire a unui membru finlandez şi a unui supleant finlandez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2012

Decizia 2012/218/UE/24-apr-2012 de derogare, în ceea ce priveşte producerea şi vânzarea angro de energie electrică din surse convenţionale în Germania, de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2012

Decizia 2/2012/19-ian-2012 privind invitarea Turciei să adere la Convenţia din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2012