Rasfoire documente

Decizia 2012/212/PESC/23-apr-2012 de modificare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarusului

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2012

Regulamentul 354/23-apr-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2012

Regulamentul 355/24-apr-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2012

Regulamentul 356/24-apr-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011 în ceea ce priveşte perioadele în care pot fi depuse oferte ca răspuns la cea de-a doua şi la următoarele invitaţii parţiale de participare la licitaţie pentru anul de comercializare 2011/2012 pentru importurile de zahăr cu taxă vamală redusă

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2012

Regulamentul 357/24-apr-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2012

Regulamentul 358/24-apr-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2012

Decizia 2012/211/UE/13-mar-2012 de modificare a Deciziei 2011/734/UE adresată Greciei în vederea consolidării şi a aprofundării supravegherii fiscale şi de notificare a Greciei să ia măsuri de reducere a deficitului considerate necesare pentru remedierea situaţiei de deficit excesiv

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2012

Decizia 2012/213/UE/23-apr-2012 de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ţine seama de situaţia specială din Swaziland în ceea ce priveşte piersicile, perele şi ananasul

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2012