Rasfoire documente

Actul din 09-dec-2011 privind condiţiile de aderare a Republicii Croaţia, precum şi adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2012

Tratat din 09-dec-2011 ÎNTRE REGATUL BELGIEI, REPUBLICA BULGARIA, REPUBLICA CEHĂ, REGATUL DANEMARCEI, REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA, REPUBLICA ESTONIA, IRLANDA, REPUBLICA ELENĂ, REGATUL SPANIEI, REPUBLICA FRANCEZĂ, REPUBLICA ITALIANĂ, REPUBLICA CIPRU, REPUBLICA LETONIA, REPUBLICA LITUANIA, MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI, REPUBLICA UNGARĂ, REPUBLICA MALTA, REGATUL ŢĂRILOR DE JOS, REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA POLONĂ, REPUBLICA PORTUGHEZĂ, ROMÂNIA, REPUBLICA SLOVENIA, REPUBLICA SLOVACĂ, REPUBLICA FINLANDA, REGATUL SUEDIEI, REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD (STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE) ŞI REPUBLICA CROAŢIA PRIVIND ADERAREA REPUBLICII CROAŢIA LA UNIUNEA EUROPEANĂ

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2012

Act Final din 09-dec-2011 privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2012

Aviz din 12-oct-2011 privind cererea de aderare la Uniunea Europeană prezentată de Republica Croaţia

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2012

Rezolutie legislativa din 01-dec-2011 referitoare la aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană [14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)]

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2012

Decizie din 05-dec-2011 privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2012

Protocol din 09-dec-2011 privind anumite modalităţi referitoare la un posibil transfer excepţional de unităţi ale cantităţii atribuite emise în temeiul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice către Republica Croaţia, precum şi la compensaţia conexă

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2012