Rasfoire documente

Regulamentul 347/16-apr-2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de omologare de tip pentru anumite categorii de autovehicule în legătură cu sistemele avansate de frânare de urgenţă

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2012

Decizia 2012/202/UE/29-mar-2012 de modificare a Deciziei 1999/94/CE privind procedura de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitor la produsele prefabricate din beton normal, din beton uşor sau din beton celular autoclavizat

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2012

Regulamentul 348/20-apr-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2012

Decizia 2012/201/UE/26-mar-2012 de modificare a Deciziei 98/213/CE privind procedura de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte ansamblurile de pereţi despărţitori

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2012

Decizia 2012/203/UE/19-apr-2012 de modificare a anexei I la Decizia 2006/766/CE în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Chile din lista ţărilor terţe din care se autorizează importurile de moluşte bivalve, echinoderme, tunicieri şi gasteropode marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate pentru consumul uman

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2012

Decizia 2012/204/UE/19-apr-2012 de modificare a anexelor la Decizia 2003/467/CE în ceea ce priveşte declararea Letoniei ca stat membru oficial indemn de bruceloză şi declararea anumitor regiuni din Italia, Polonia şi Portugalia ca fiind regiuni oficial indemne de tuberculoză, bruceloză şi leucoză enzootică bovină

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2012