Rasfoire documente

Regulamentul 325/12-apr-2012 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii impuse asupra importurilor de acid oxalic originar din India şi Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2012

Regulamentul 326/17-apr-2012 privind repartizarea între ''livrări'' şi ''vânzări directe'' a cotelor naţionale de lapte stabilite pentru perioada 2011-2012 în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2012

Regulamentul 327/17-apr-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1291/2009 în ceea ce priveşte pragul dimensiunii economice şi numărul exploataţiilor cu evidenţă contabilă proprie din Slovacia

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2012

Regulamentul 328/17-apr-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 62/2006 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul ''aplicaţii telematice pentru transportul de marfă'' al sistemului feroviar transeuropean convenţional

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2012

Regulamentul 329/17-apr-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2012

Decizia 2012/197/UE/16-apr-2012 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce priveşte listele conţinând punctele de control la frontieră şi unităţile veterinare din Traces

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2012

Decizia 1/20-feb-2012 de modificare a articolului 15 alineatul (7) din Protocolul 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte, referitor la definiţia noţiunii de ''produse originare'' şi la metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2012