Rasfoire documente

Regulamentul 21/11-ian-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Vulture (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Regulamentul 22/11-ian-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Fasola Wrzawska (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Regulamentul 23/11-ian-2012 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Dauno (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Regulamentul 24/12-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Regulamentul 25/12-ian-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Regulamentul 26/12-ian-2012 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1 ianuarie-6 ianuarie 2012 în cadrul subcontingentului IV din cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Regulamentul 27/12-ian-2012 privind taxa vamală minimă pentru zahăr care trebuie stabilită pentru cea de a patra invitaţie parţială de participare la licitaţie prevăzute în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Decizia EUBAM RAFAH/2/2011/20-dec-2011 privind prelungirea mandatului şefului misiunii pentru Misiunea de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EUBAM Rafah) (2012/27/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Decizia EUPOL COPPS/1/2011/20-dec-2011 de prelungire a mandatului şefului Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL' COPPS) (2012/28/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012