Rasfoire documente

Regulamentul 260/14-mar-2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2012

Regulamentul 258/14-mar-2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) şi de stabilire a măsurilor privind autorizaţiile de export, importul şi tranzitul pentru arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi muniţii

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2012

Regulamentul 259/14-mar-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce priveşte utilizarea fosfaţilor şi a altor compuşi ai fosforului în detergenţii de rufe destinaţi consumatorilor şi în detergenţii pentru maşini automate de spălat vase destinaţi consumatorilor

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2012

Regulamentul 261/14-mar-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte relaţiile contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2012

Rectificare din 30-mar-2011 la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2012