Rasfoire documente

Decizia 2012/181/UE/26-mar-2012 de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2012

Regulamentul 282/28-mar-2012 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanţii pentru produsele agricole

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2012

Decizia 281/2012/UE/29-mar-2012 de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general ''Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii''

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2012

Regulamentul 284/29-mar-2012 de impunere a unor condiţii speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale şi alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima, şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 961/2011

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2012

Regulamentul 285/29-mar-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2012

Decizia 2012/182/UE/28-mar-2012 privind contribuţia financiară a Uniunii la un program pentru controlul organismelor dăunătoare plantelor şi produselor din plante în departamentele franceze de peste mări pentru anul 2012

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2012

Regulamentul 283/29-mar-2012 de stabilire a retribuţiei standard pentru fiecare fişă a unei exploataţii agricole, pentru anul contabil 2012, în cadrul reţelei de date contabile agricole

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2012