Rasfoire documente

Regulamentul 282/28-mar-2012 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanţii pentru produsele agricole

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2012

Regulamentul 283/29-mar-2012 de stabilire a retribuţiei standard pentru fiecare fişă a unei exploataţii agricole, pentru anul contabil 2012, în cadrul reţelei de date contabile agricole

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2012

Decizia 2012/181/UE/26-mar-2012 de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2012

Decizia 281/2012/UE/29-mar-2012 de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general ''Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii''

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2012

Regulamentul 284/29-mar-2012 de impunere a unor condiţii speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale şi alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima, şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 961/2011

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2012

Regulamentul 285/29-mar-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2012

Decizia 2012/182/UE/28-mar-2012 privind contribuţia financiară a Uniunii la un program pentru controlul organismelor dăunătoare plantelor şi produselor din plante în departamentele franceze de peste mări pentru anul 2012

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2012