Rasfoire documente

Declaratie din 29-mar-2012 Declaraţiile Irlandei privind Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2012

Regulamentul 277/28-mar-2012 de modificare a anexelor I şi II ale Directivei 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte nivelurile maxime şi pragurile de acţiune pentru dioxine şi bifenili policloruraţi

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2012

Regulamentul 278/28-mar-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 152/2009 în ceea ce priveşte determinarea nivelurilor de dioxine şi bifenili policloruraţi

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2012

Regulamentul 279/28-mar-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2012

Regulamentul 280/28-mar-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2012

Decizia BCE/2012/4/21-mar-2012 de modificare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2012