Rasfoire documente

Decizia 2012/177/UE/19-mar-2012 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorii externi ai Bank of Greece

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2012

Regulamentul 274/27-mar-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1152/2009 de impunere a unor condiţii speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2012

Regulamentul 273/27-mar-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului în ceea ce priveşte ajustarea taxelor datorate Agenţiei Europene pentru Medicamente în funcţie de rata inflaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2012

Decizia 2012/176/UE/08-mar-2012 privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc privind principiile generale de participare a Regatului Maroc la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2012

Protocol din 13-dec-2010 la Acordul euro-mediteraneean între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, cu privire la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc privind principiile generale de participare a Regatului Maroc la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2012

Regulamentul 272/07-feb-2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la taxele aplicate de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe agenţiilor de rating de credit

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2012

Regulamentul 275/27-mar-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2012

Regulamentul 276/27-mar-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2012

Decizia 2012/178/UE/23-mar-2011 privind ajutorul de stat C 10/10 (ex N 562/09) pe care Spania intenţionează să îl acorde pentru restructurarea A NOVO Comlink

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2012