Rasfoire documente

Protocol din 01-nov-2002 LA CONVENŢIA DE LA ATENA DIN 1974 PRIVIND TRANSPORTUL PE MARE AL PASAGERILOR ŞI AL BAGAJELOR LOR

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Decizia 2012/22/UE/12-dec-2011 cu privire la aderarea Uniunii Europene la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, cu excepţia articolelor 10 şi 11 din acesta

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Decizia 2012/23/UE/12-dec-2011 cu privire la aderarea Uniunii Europene la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, în ceea ce priveşte articolele 10 şi 11 din acesta

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 17/11-ian-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului în ceea ce priveşte extinderea contingentelor tarifare comunitare pentru produse din iută şi fibre de nucă de cocos

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 13/06-ian-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1292/2007 privind instituirea unei taxe antidumping definitive la importurile de folii din polietilen tereftalat (PET) originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 14/09-ian-2012 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2010 privind importurile de anumite sârme din molibden originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite sârme din molibden expediate din Malaysia, declarate sau nu ca fiind originare din Malaysia, şi de încheiere a anchetei privind importurile expediate din Elveţia

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 15/10-ian-2012 de modificare pentru a 162-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 16/11-ian-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la alimentele congelate de origine animală destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 18/11-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 19/11-ian-2012 de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licenţe de export, de respingere a cererilor de licenţe de export şi de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de export pentru zahăr peste cotă

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 20/11-ian-2012 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-6 ianuarie 2012 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 2305/2003 pentru orz

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Decizia 2012/24/UE/11-ian-2012 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de acetat de vinil originar din Statele Unite ale Americii şi de eliberare a sumelor depuse cu titlu de taxă provizorie instituită

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Decizia 1/11-nov-2011 de adoptare a propriului regulament de procedură şi de adaptare a anexei 1 la acord privind condiţiile aplicabile operatorilor de transport rutier de călători, a anexei 2 la acord privind standardele tehnice aplicabile autobuzelor şi autocarelor şi a cerinţelor privind dispoziţiile sociale prevăzute în articolul 8 din acord

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Recomandarea 1/11-nov-2011 privind utilizarea unui raport tehnic pentru autocare şi autobuze în vederea facilitării monitorizării dispoziţiilor articolelor 1 şi 2 din anexa 2 la acord

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012