Rasfoire documente

Regulamentul 269/26-mar-2012 privind autorizarea trihidroxiclonirii dicuprice ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2012

Regulamentul 268/25-ian-2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2012

Regulamentul 270/26-mar-2012 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru amidosulfuron, azoxistrobin, bentazon, bixafen, ciproconazol, fluopiram, imazapic, malation, propiconazol şi spinosad în sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2012

Regulamentul 271/26-mar-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2012

Decizia 2012/173/PESC/23-mar-2012 privind activarea Centrului de operaţii al UE pentru misiunile şi operaţiile din cadrul politicii de securitate şi apărare comune desfăşurate în Cornul Africii şi în regiunea Sahel

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2012

Decizia 2012/174/PESC/23-mar-2012 de modificare a Acţiunii comune 2008/851/PESC privind operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2012

Decizia 2012/175/UE/23-mar-2012 de modificare a Deciziei 2006/133/CE privind obligaţia statelor membre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) începând cu zonele Portugaliei, altele decât cele unde este atestată absenţa sa

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2012