Rasfoire documente

Decizia 2012/161/UE/19-mar-2012 privind deschiderea unei anchete în temeiul articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului cu privire la punerea efectivă în aplicare a Convenţiei unice a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind stupefiantele în Bolivia

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2012

Regulamentul 237/19-mar-2012 privind autorizarea unui preparat din alfa-galactosidază (EC 3.2.1.22) produsă de Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) şi endo-1,4-beta-glucanază (EC 3.2.1.4) produsă de Aspergillus niger (CBS 120604) ca aditiv furajer destinat puilor pentru îngrăşare (titularul autorizaţiei Kerry Ingredients and Flavours)

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2012

Regulamentul 238/19-mar-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Sel de Guerande/ Fleur de sel de Guerande (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2012

Regulamentul 239/19-mar-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2012

Regulamentul 240/19-mar-2012 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii martie 2012 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2012

Regulamentul 241/19-mar-2012 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii martie 2012 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2012

Regulamentul 242/19-mar-2012 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii martie 2012 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2012

Decizia 2012/158/PESC/19-mar-2012 de modificare a Deciziei 2011/173/PESC privind măsuri restrictive, având în vedere situaţia din Bosnia şi Herţegovina

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2012

Decizia 2012/159/PESC/19-mar-2012 de modificare a Deciziei 2011/172/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2012

Decizia 2012/160/UE/01-mar-2012 privind dispoziţiile naţionale notificate de guvernul federal german de menţinere a valorilor-limită pentru plumb, bariu, arsen, antimoniu, mercur şi nitrozamine şi substanţe nitrozabile din jucării după data intrării în vigoare a Directivei 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2012

Decizia 1/20-dec-2011 în ceea ce priveşte includerea în anexa 1 a unui nou capitol 19 referitor la instalaţiile pe cablu şi actualizarea referinţelor juridice cuprinse în anexa 1

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2012

Rectificare din 20-mar-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2012

Rectificare din 20-mar-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2012