Rasfoire documente

Regulamentul 225/15-mar-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte aprobarea întreprinderilor care introduc pe piaţă, în scopul utilizării ca hrană pentru animale, produse derivate din uleiuri vegetale şi amestecuri de grăsimi şi în ceea ce priveşte cerinţele specifice pentru producerea, depozitarea, transportul şi testarea nivelului de dioxină din uleiuri, grăsimi şi produsele derivate ale acestora

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2012

Regulamentul 226/15-mar-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1730/2006 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a acidului benzoic (titularul autorizaţiei Emerald Kalama Chemical BV)

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2012

Regulamentul 227/15-mar-2012 privind autorizarea preparatului Lactococcus lactis (NCIMB 30117) ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2012

Regulamentul 228/15-mar-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2012

Regulamentul 229/15-mar-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 martie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2012

Regulamentul 230/15-mar-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2012

Decizia 2012/151/UE/01-mar-2012 de alegere a preşedintelui Consiliului European

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2012

Decizia 2012/152/PESC/15-mar-2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2012

Decizia BCE/2012/3/05-mar-2012 privind eligibilitatea titlurilor de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă în contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2012

Recomandarea 2012/154/UE/15-mar-2012 privind monitorizarea prezenţei alcaloizilor din cornul secarei în hrana pentru animale şi produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2012